vrijdag 5 december 2014

Sint Nicolaas


Tja hoe zit dat met die goeie Sint
die ook vandaag zoveel vrienden vindt?
Ik laat hem nu maar zelf aan 't woord
dan wordt hij overal wel echt gehoord.
Nicolaas is mijn naam, al van heel lang geleden
mijn exacte geboortedatum is wat omstreden.
In Patara in Lycië, het Romeinse Rijk, geboren
werd ik op een gegeven moment tot bisschop van Myra uitverkoren.
Er zit een kledingcode in de bisschopskleding, echt waar
dus heb ik hier een plaatje ter verduidelijking klaar.
Een mijter, een bisschopsring, on-ontbeerlijke attributen
en dat boek, nee, dat zijn geen bisschops-statuten.
Ik draag het Evangelie bij mij, als je beelden van mij ziet
Goede daden schrijf ik erin eigenlijk niet.
Die krijg ik ook zo wel mee, wees niet bang
want alle goede daden zijn van belang.
Ook word ik wel eens met goudstukken of zakjes goud afgebeeld
daarmee heeft men een goede daad van mij verbeeld.
Maar over eigen goede daden praat ik liever niet,
anoniem goed-doen bevalt mij beter, wie weet dat niet?
 Het is zo'n zeventien eeuwen geleden
dat ik op aarde heb gewerkt en gebeden.
Maar in de hemel zit ik zeker niet stil
omdat ik ook nu zoveel goeds doen wil.
In vele landen ben ik bekend geworden, en heb hulp gekregen
en in de loop der eeuwen zijn er steeds meer verhalen om mij heen geregen.
Knecht Ruprecht, Krampus, en zeker ook Piet mijn knecht
dat laatste heeft voor het eerst een schoolmeester in 1850 gezegd.
Dit jaar ben ik in Suriname met feeën of elfjes verschenen
maar de engeltjes waarmee ik ook kwam zijn helaas vrijwel verdwenen.
Doe goed, wees een engel vandaag voor elkaar
nu aan het begin van het kerkelijk jaar.
Ja, want de voorbereidingstijd op Kerstmis is al begonnen
en de adventskrans heeft al één kaars gewonnen.
Als vier kaarsen branden zal het Kerstmis zijn
bereiden wij ons innerlijk voor op dit mooie festijn...
Gezegende dagen, een fijne dag nog vandaag, ik geef u mijn bisschoppelijke zegen
misschien kom ik u vanavond nog tegen.

Sint Nicolaas.1 opmerking: