Doorgaan naar hoofdcontent

Week van het Katholiek Onderwijs

Van 6 t/m 10 oktober 2014 is de Week van het Katholiek Onderwijs.

En er zijn leuke lesbrieven uitgekomen. Eén ervan (onderbouw basisonderwijs) gaat over dierendag: het feest van Sint Franciscus. Persoonlijk vind ik, zr. Madeleine dus,  het eigenlijk jammer dat er bij de lesbrieven "onderbouw", "middenbouw" en "bovenbouw" staat - ik zou zeggen, negeer het gewoon, want de lesbrieven zijn veel breder te gebruiken, en met hier en daar wat aanpassingen ook prima in het voortgezet onderwijs bruikbaar.
Dat geldt ook voor de links waarnaar verwezen wordt. Kijk maar eens rond op de volgende pagina's, als je lesmateriaal zoekt:

www.venstersopkatholiekgeloven.nl
http://www.feestweetwatjeviert.nl/ (met digibord-module!) (en een feestdagen-quiz, hoewel de "makkelijke vragen" niet voor iedereen makkelijk zullen zijn. Je kunt ook je naamheilige opzoeken.)


Gastlessen

Precies in de week van het Katholiek Onderwijs gaat Zr. Madeleine naar diverse scholen om gastlessen te geven. Lang niet al die scholen zijn katholieke scholen trouwens. Maar eerlijk gezegd is het toeval dat deze gastlessen juist in deze week vallen. Hoewel, toeval?
Toeval is je immers toe-gevallen. Een geschenk...

Nog een paar leuke links voor lessen:
Bouwplaten en zo, klik hier  
Webquest kathedraal klik hier
Mini-pad kloosters - wel erg gericht op kloosters in de Middeleeuwen natuurlijk, toch staan er leuke dingen bij. 

Boeiend is dat intussen de gezinssynode begonnen is in Rome. Die gaat langer door dan de Week van het Katholieke Onderwijs. De afsluiting van de gezinssynode is op 19 oktober. Meer weten? Dat kan bijvoorbeeld hier.

 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Mythes en legenden over klooster en intreden

Er zijn veel verschillende verhalen en mythen die de ronde doen over het klooster in het algemeen en over intreden in het bijzonder. Hieronder worden er een paar weerlegd. Er zijn momenteel maar weinig roepingen, dus jullie laten iedereen toe die wil intreden.  Dit hoor ik regelmatig van mensen, en telkens is de verbazing groot als ik zeg dat dit totaal niet klopt. Iemand toelaten tot het klooster is geen eenvoudig iets, dus daar gaan we ook niet lichtvaardig mee om. Er zijn een aantal redenen om iemand al bij voorbaat te weigeren. Ten eerste zijn we niet genderneutraal, we laten echt alleen vrouwen toe. Zo'n vrouw moet dan ook nog eens rooms-katholiek zijn, ongehuwd en zonder kinderen. In andere kloosters laten ze wel weduwen toe als de kinderen boven de 18 zijn, dat mag volgens  kerkelijk recht. Omdat wij een missiecongregatie zijn en je dus nooit weet in welk ver land je terecht kan komen laten wij geen moeders toe. Iemand die schulden heeft zal die eerst moeten afbetalen, o