Doorgaan naar hoofdcontent

Opening van het studie-jaar... onder andere!

Het is, terwijl ik dit schrijf, alweer september, en de herfst is duidelijk begonnen.
Dit laatste weekeind van augustus was het druk in het klooster - en het wordt voor de bezoekers alweer gevaarlijk om onder de oude eikenbomen te parkeren!
Afgelopen vrijdag was er een grote groep, want het was de opening van het nieuwe studiejaar van de opleiding tot permanent diaken en de geloofscursussen van het Bisdom van 's-Hertogenbosch. Er staat een stukje (met foto's) op de website van het St. Janscentrum - de bovenstaande foto komt daar ook vandaan.

wandelingen

Maar deze zomer is er nog veel meer gebeurd. Vele kloostertuinbezoekers genoten van de kloostertuin en de wandelingen in de omgeving, en de wandelroute "recht en orde", eigenlijk geen nieuwe route, hij bestaat al een tijdje, wordt steeds bekender en dus ook vaker gelopen. Net als "Pak de Biezen" is de route bewegwijzerd, dus ook te lopen zonder folder - al staan er wel leuke weetjes in de folder. Beide routes hebben als voordeel dat ze af te korten zijn, en je dus kunt kiezen tussen langere en kortere wandelingen.

Jubilea

Deze zomer waren er bovendien een aantal kloosterjubilea. Zusters die hun gouden- of diamanten professiejubileum hebben gevierd. Hieronder een kleine impressie van de verschillende jubileum-vieringen!

2014 zomer - jubilea in Missieklooster

Voorbeden

En, door dat alles en met dat alles en tijdens dit alles nemen wij altijd, zoals beloofd, de gebeden die in de Lourdesgrot in de kloostertuin opgeschreven worden, mee in ons gebed. Elke dag bidden wij voor de mensen die om ons gebed vragen - voor de #WeAreN vervolgde christenen, maar ook voor de mensen dichtbij die er niet altijd om zullen vragen maar ons gebed wel hard nodig hebben. Tijdens de Eucharistie-viering, maar ook tijdens de Lauden (ochtendgebed) en de Vespers (avondgebed). En tussendoor bij de Aanbidding in de kapel...
Wij nodigen u ook uit om met ons mee te bidden, voor de mensen dichtbij en ver weg die dit gebed zo hard nodig hebben. Voor vrede in de wereld, vrede tussen de mensen, vrede in onze eigen harten...


Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Meerstemmig zingen - zingend bidden

  Een bewijs dat je in je eentje maar liefst negenstemmig kan zingen geeft Zr. Jackline vanuit Oost-Afrika!