Doorgaan naar hoofdcontent

Klokkengelui op vreemde tijden...

 Tussengevoegde mededeling - op 9 oktober gaat de middag met als thema "Het zonnelied van Franciscus" niet door! Natuurlijk jammer, maar, wat niet gaat, dat gaat niet. Helaas hebben we niet iedereen kunnen bereiken. Tip voor de volgende keer: laat een correct mailadres of telefoonnummer achter bij aanmelding voor zo'n middag, zodat we u kunnen bereiken.... er is nog nooit eerder zo'n middag uitgevallen, maar nu weten we dus dat contactinformatie wel zo handig is.

Terugkomend op de titel van dit bericht...
Ja, dat klopt, deze week hebben de klokken diverse malen op vreemde tijden geluid. En zullen vandaag weer luiden voor de begrafenis van 11 uur, en na afloop van de Eucharistieviering bij de begeleiding naar het kerkhof.

Wij luiden de klokken altijd, zoals kloosterbezoekers en buren en Brabantse Kluis - bezoekers wel weten, een kwartier vóór de gebedstijden, en een kwartier vóór de H. Mis. Dus, inderdaad, zondagochtend kwart over negen is een normale tijd. Zondagmiddag om tien voor één is dat niet.

Op vreemde tijden luiden kan twee dingen betekenen:
  • De H. Mis is op een andere tijd in verband met een feest, dat kan Pasen zijn of Pinksteren of Hemelvaart of Kerstmis, ik noem maar een paar voorbeelden, of een zuster of meerdere zusters met een jubileum
  • Een zuster is overleden. De klok luidt dan om de zusters naar de kapel te roepen. De klok luidt dan ook een kwartier vóór de begrafenis bij de Eucharistie-viering, én de klok luidt als wij van de kapel uit naar buiten gaan om de zuster te begeleiden naar haar laatste rustplaats op ons kloosterkerkhof. 
Sterven, dat hoort bij het leven. Op hoge leeftijd mogen sterven is, hoe plotseling en verdrietig ook, toch óók een zegen!
  

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Meerstemmig zingen - zingend bidden

  Een bewijs dat je in je eentje maar liefst negenstemmig kan zingen geeft Zr. Jackline vanuit Oost-Afrika!