Doorgaan naar hoofdcontent

1 juli - Kostbaar Bloed-feest

Wapen van onze congregatie - Missiezusters van het Kostbaar Bloed - is het Lam Gods
Elk jaar opnieuw is het op 1 juli feest in ons Missieklooster. We vieren dan ons congregatie-feest. Een naamdag eigenlijk - want wij zijn de Missiezusters van het Kostbaar Bloed. Een dubbele naamdag, want het gebouw heeft ook naamdag, het heet voluit Missieklooster Heilig Bloed. Boven de voordeur zit hetzelfde wapen als hierboven te zien is. Deze foto hier is een foto van borduurwerk gemaakt door onze zusters en toont ons wapen: het Paaslam. Met kelk en vaandel.

Maar wat is dan het Kostbaar Bloed- feest? Waarom kom je dat niet tegen op de liturgie-kalender, en waarom hoor je er maar zelden iets over?

Eigenlijk gaat de geschiedenis van het feest terug tot de 16e eeuw. Toen werd er in ieder geval voor het eerst melding van een Kostbaar Bloed- feest gemaakt, en wel in zuid-Europa: eerst in Spanje, later in Italië. Het feest breidde zich langzaam uit, onder andere naar de Verenigde Staten, maar het werd niet overal op dezelfde dag gevierd.
In 1840 was het Paus Pius IX die het feest op de liturgie-kalender voor de hele Rooms-Katholieke Kerk zette, en wel op 1 juli. Wie het langere verhaal hierbij wil lezen kan bijvoorbeeld hier eens verder kijken (Engelstalig).
Het bleef jarenlang een wereldwijd feest, steeds groter gevierd, tot 1969. Toen werd de liturgiekalender herzien en verdween dit feest van de algemene liturgiekalender. De reden ervan klonk logisch: "omdat het Kostbaar Bloed van Christus, de Verlosser, al gevierd wordt tijdens de Passietijd, tijdens Sacramentsdag en het Heilig Hart-feest, en tijdens het feest Kruisverheffing. Maar de Mis van het Kostbaar Bloed van onze Heer Jezus Christus is geplaatst bij de votief-missen."(Bron: Calendarium Romanum (Libreria Editrice Vaticana 1969), p. 128)

Natuurlijk hoor ik de volgende vraag al aankomen: wat is een votief-mis?
Een votiefmis is een mis die afwijkt van de vaste kerkelijke jaarkalender (die liturgie-kalender dus) en betrekking heeft op een bepaalde devotie.  Tja, en een devotie, dat is een bijzondere verering - en als Missiezusters van het Kostbaar Bloed is het logisch dat het Kostbaar Bloed van Christus belangrijk voor ons is. En niet alleen voor ons natuurlijk - het bovenstaande plaatje kom je in woorden ook in elke Eucharistie-viering tegen: Lam Gods! 

Met deze naam, Missiezusters van het Kostbaar Bloed, willen wij het Paasmysterie beleven en de verlossende liefde van Christus een beetje zichtbaarder (en misschien voelbaar?) maken in de wereld.
Dus vieren wij, met deze votiefmis van het Kostbaar Bloed, jaarlijks op 1 juli ons Kostbaar Bloed-feest!


Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Mythes en legenden over klooster en intreden

Er zijn veel verschillende verhalen en mythen die de ronde doen over het klooster in het algemeen en over intreden in het bijzonder. Hieronder worden er een paar weerlegd. Er zijn momenteel maar weinig roepingen, dus jullie laten iedereen toe die wil intreden.  Dit hoor ik regelmatig van mensen, en telkens is de verbazing groot als ik zeg dat dit totaal niet klopt. Iemand toelaten tot het klooster is geen eenvoudig iets, dus daar gaan we ook niet lichtvaardig mee om. Er zijn een aantal redenen om iemand al bij voorbaat te weigeren. Ten eerste zijn we niet genderneutraal, we laten echt alleen vrouwen toe. Zo'n vrouw moet dan ook nog eens rooms-katholiek zijn, ongehuwd en zonder kinderen. In andere kloosters laten ze wel weduwen toe als de kinderen boven de 18 zijn, dat mag volgens  kerkelijk recht. Omdat wij een missiecongregatie zijn en je dus nooit weet in welk ver land je terecht kan komen laten wij geen moeders toe. Iemand die schulden heeft zal die eerst moeten afbetalen, o