Doorgaan naar hoofdcontent

februari

maand van verrassingen

Februari is dit jaar de maand van de verrassingen geweest. De maand begon, niet verrassend maar wel heel mooi, met een gouden jubileum op 2 februari. Het weer zorgde wel voor verrassingen! Maar de maand werd gekenmerkt door onverwacht bezoek, zusters uit diverse landen op doorreis, weer prachtige sneeuw, het nieuws dat Paus Benedictus aftreedt.
De meestgestelde vragen bij rondleidingen gaan nu allemaal over de Paus, het kiezen van een nieuwe paus, wanneer er een nieuwe zou kunnen komen en wie dat zou kunnen zijn...
Wie wikpedia (conclaaf) erop naslaat, krijgt inderdaad nog geen nieuwe informatie. De tijden zijn gewijzigd, een conclaaf kan nu eerder beginnen, wat ook eigenlijk logisch is - de tijd voor begrafenis en tijd van rouw kan bij aftreden natuurlijk vervallen!
Maar, wij weten het natuurlijk ook niet. Dat is een zaak van de H. Geest - en de kardinalen, die in conclaaf samen moeten zullen komen en dan uit hun midden een opvolger zullen kiezen. Wij bidden met hen mee. Ook voor de journalisten, trouwens. Dat zij een goed verslag zullen kunnen leveren van alle gebeurtenissen. Want wat er in het Nederlandstalige nieuws komt is regelmatig verbijsterend. Zelfs aantallen, telbare feiten, worden vreemd weergegeven.
Waarom zou je als journalist zeggen "tienduizenden op het St. Pietersplein" als het overduidelijk zichtbaar vol staat en er dus wel een nulletje achter mag, zo niet meer - royaal meer?

Voor wie meer info over de pauskeuze, de betekenis van al die woorden, en alles wat er bij komt kijken wil hebben, kijk eens  http://www.bisdomdenbosch.nl/Bisdom/Documents/Sedisvacatie%20en%20pauskeuze.pdf hier. Het leest een beetje droog, maar het is wel actueel. Klik hier voor de webcam die op het St. Pietersplein staat. Daarop kun je zelf de rook in de gaten houden...

GEBED TIJDENS DE SEDISVACATIE

Goede God,
wij geloven dat Gij uw Kerk voortdurend leidt.
Uw Geest is immers aanwezig
waar uw Woord verkondigd wordt,
waar uw sacramenten worden gevierd
en waar de herders die Gij hebt aangesteld
leiding geven in uw Naam.
Wij danken U, dat Gij ons zo nabij zijt in uw Kerk.
Wij hebben die nabijheid gevoeld
in de persoon en het dienstwerk van paus Benedictus
.
Wij bidden U:
schenk nu uw Kerk een nieuwe Opperherder
waarin Gij ons opnieuw tastbaar nabij wil zijn.
Wij bidden U voor de kardinalen
die de nieuwe paus kiezen;
schenk hun uw Geest van wijsheid.
Wij bidden U voor ons allen:
dat wij open staan voor de persoon van de nieuwe paus
en hem van harte ontvangen
als de plaatsbekleder van uw Zoon.
Goede Vader in de hemel,
zegen uw Kerk
met de voortdurende gave van de Geest,
die de geest van eenheid en liefde is.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

vacature zorgafdeling

 Vacature op de zorgafdeling van ons Missieklooster! Wie kan het team komen versterken?