zondag 1 november 2015

Allerheiligen

Vandaag vieren we Allerheiligen! Gisteren vierden veel mensen 'Halloween', wat van 'All Hallows Eve' komt, de vooravond van Allerheiligen dus, letterlijk. Toch heeft het eigenlijk niets met het echte feest Allerheiligen te maken.

Op Allerheiligen denken we aan alle heiligen, bekenden en onbekenden, die hun leven met God verbonden hebben geleefd. Eigenlijk is dat precies wat 'heilig leven' betekent.

Het betekent niet: een leven zonder pijn. Het is ook geen onmogelijke opdracht, maar iets voor ons allemaal om naar te streven: zó te leven, dat we met God verbonden leven, en dus vanzelf ook Gods liefde uitdragen naar de mensen om ons heen.

In het Evangelie van vandaag is dat heel mooi te zien, want dat zijn de Zaligsprekingen:

(Matteus H.5, 1-12)
Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
"Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost wroden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:
verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die vóór u geleefd hebben."

In de nieuwste vertaling van de Willibrordbijbel wordt 'zalig' vertaald met 'gelukkig'. Toch is 'zalig' méér dan alleen geluk...

Vinden we onszelf terug in deze zaligsprekingen? Willen we dat ook? Toch is het de opdracht én de belofte die bij het feest van vandaag hoort!

Om meer te weten te komen over alle heiligen kunt u hier meer informatie vinden! En dan te bedenken dat er nog heel veel meer zijn dan de duizenden die daar worden beschreven...

Op 2 november is het Allerzielen. De beide feesten horen eigenlijk echt bij elkaar. Op Allerzielen denken we heel bijzonder aan alle dierbare overledenen die we zelf hebben gekend, en die we missen. Maar wij bidden in het klooster ook voor die mensen, aan wie niemand meer denkt. Gebed kent geen grenzen. Gaat u ook naar het kerkhof vandaag en morgen? Blijf dan misschien toch ook even stil staan bij een graf waar niemand meer naar omkijkt...
Wij bidden ook in het bijzonder voor troost en kracht voor diegenen, die dit jaar een dierbare hebben verloren, en in het bijzonder natuurlijk voor alle intenties opgeschreven in het schrift in de grot in onze kloostertuin.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten