donderdag 17 januari 2019

Jongeren in PanamaVoor een flink aantal jongeren zijn de voorbereidingen voor de reis naar Panama al bezig. Anderen bereiden zich voor op een feestelijk wereld-jongerendagen-@home op Ameland. En weer andere jongeren zijn op 11 januari al vertrokken. Het gaat hierbij om honderden Nederlandse jongeren die zich aansluiten bij de grote groepen die van alle kanten nu naar Panama gaan - of het thuis via internet meevieren - voor de Wereldjongerendagen.
Voor wie het nog niet heeft gevonden: je kunt heel veel meevolgen via de diverse social media. Hier even een link naar het blog van de jongeren van het Bisdom Den Bosch,
of bijvoorbeeld foto's op katholiekleven.nl 
of hier op jongkatholiek.nl En natuurlijk op facebook.

Veel plezier met het digitaal mee-reizen! En goede reis voor iedereen die er ook fysiek heen kan gaan.

zondag 13 januari 2019

staat die Kerststal er nog steeds??

Ja, dat klopt, de Kerststal staat er nog steeds! Vandaag is de laatste dag van de Kersttijd; vandaag vieren we het feest Doop van de Heer. Dat sluit de Kersttijd af. Dus morgen gaan alle Kerstspullen weer in de kast... dan begint in de liturgische kalender de 'tijd door het jaar'. De priester draagt dan ook geen wit meer, maar groen. De hele Advent (voorbereidingstijd op Kerstmis) droeg hij paars, in de Kersttijd wit (behalve op het feest van Stefanus, toen rood) - en in de tijd door het jaar wordt dat groen.

Als Epifanie, 6 januari (beter bekend als driekoningen) bijvoorbeeld op een vrijdag valt, wordt dat feest naar de zondag erna verplaatst, en dan is het feest Doop van de Heer op de maandag erop. Als je alleen op de zondagen naar de Eucharistieviering gaat mis je dat dus. Maar dit jaar viel Driekoningen op een zondag! Dan is het feest Doop van de Heer de zondag erná. Vandaag dus!

dinsdag 1 januari 2019

Zalig Nieuwjaar!

Wij zijn het jaar begonnen met het luiden van de klokken en het zingen van het Te Deum in de kapel - met op de achtergrond ver weg het geluid van veel vuurwerk. 
Moge de vreugde van het nieuwe jaar voor u niet zijn als vuurwerk wat even prachtig oplicht en dan uit dooft, maar als een verwarmende gloed in uw hart. 


Gezegend 2019
wensen u de
Missiezusters van het Kostbaar Bloed.

maandag 24 december 2018

Zalig Kerstmis!

Kerststal kapel missieklooster

De herders volgden de ster en kwamen aan bij de stal in Bethlehem. Gunnen wij onszelf ook de tijd en de stilte om onze eigen ster te zoeken?
De Missiezusters van het Kostbaar Bloed wensen u een Zalig Kerstfeest - en in deze dagen een beetje stilte, om bij alle lichtjes en muziek ook te blijven zoeken naar die Ster, die naar het Kindje in de kribbe wijst. De ster, die ons de weg wijst in het leven. 
De wijzen zijn nog onderweg; wij ook! Ons hele leven lang. En telkens mogen wij allen ook weer een beetje licht geven in deze wereld. Dat is de uitnodiging die we nu met Kerstmis ook weer krijgen en hebben gekregen. 

zaterdag 22 december 2018

Vierde Advent

De vierde kaars brandt - de vierde en laatste zondag van de Advent. Nu is het bijna Kerstmis! In de winkels hoor je overal al kerstliedjes. In het klooster staat de stal al wel, maar het is nog leeg. Maria en Jozef zijn nog onderweg. En als je goed kijkt zie je op de foto dat de lichtjes aan de boom nog niet branden. En er staat een herder, er zijn schaapjes. Nog niet bij de stal, maar onder de boom aan de andere kant van de kapel.
Herders en wijzen, zij kijken naar de ster, en zij volgen de ster. Kunnen wij wachten? Kunnen wij tijd nemen om onze ster te zoeken en te volgen?
Bijna Kerstmis!


zondag 16 december 2018

Derde Advent


De derde kaars is aangestoken! Nog maar één Adventszondag te gaan, en dan is het Kerstmis. Het komt nu echt dichterbij, en daarom heeft deze zondag ook een mooie naam: zondag Gaudete, "Verheugt U". En dat hoor je ook terug in alle drie de lezingen van vandaag. Dit is de tweede lezing, uit de brief van Paulus aan de christenen van Filippi:

Broeders en zusters, Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u! Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.
(Fil. 4, 4-7)

Die vrede van God die alle begrip te boven gaat is onafhankelijk van moeilijkheden, van ziekte... die vrede kun je in alle omstandigheden ontvangen. En ook doorgeven! Die vrede houdt ook verband met de innerlijke vreugde waar het hier om gaat.

Deze hele week was gekenmerkt door vreugdevolle momenten. Zo was er, met het bezinnings-weekeinde, op zaterdag een Rorate-viering. "Rorate" is eigenlijk de bijzondere naam van de vierde zondag van de advent, zoals vandaag "Gaudete". Het is het eerste woord van het intredegezang van deze zondag. "Rorate" betekent dan vertaald "Dauwt hemelen uit den hoge".

Maar de Rorate-viering gaat nog om iets anders. Het is een, zeker in Nederland, bijna vergeten  viering gedurende de Adventstijd. Ik kon er ook geen Nederlandstalige uitleg over vinden, zo onbekend is het hier al. In  het Engels en in het Duits is er meer over te vinden! Normaal gesproken vinden deze vieringen plaats op zaterdag; oorspronkelijk namelijk ter ere van Maria, die immers het kind Jezus verwacht. Juist op zaterdag zijn votiefmissen ter ere van Maria gebruikelijk.

Toevoeging: een lezeres van het blog schreef dat dit in Nederland "Gulden Mis" wordt genoemd. Ik heb erop gezocht, en ja hoor, bijvoorbeeld https://katholiekutrecht.nl/event/gulden-mis/ 
Er staat wel bij dat het normaal gesproken op een woensdag wordt gevierd. Wereldwijd is het echter niet aan een dag gebonden en juist eerder op zaterdagen, zoals ik al schreef. 


De rorate-viering hoeft echter geen Eucharistieviering te zijn. Het kan ook de vorm nemen van een ochtendgebed, bijvoorbeeld tijdens de Lauden. De viering is alléén bij kaarslicht, en vindt plaats voordat de zon op gaat; in het ideale geval vlak voordat de zon opgaat, zodat aan het einde van de viering bij zonsopgang bijvoorbeeld een lied als "nu daagt het in het oosten" wordt gezongen terwijl het buiten al een beetje lichter wordt.

En dat is heel, heel indrukwekkend.

Nog een feestelijk momentje vandaag: vlak vóór de Eucharistieviering vanmorgen gingen we even sneeuwschuiven, zodat alle bezoekers veilig naar binnen kunnen komen! Misschien dat niet iedereen zich verheugt bij het zien van sneeuw, maar mooi is het wel....

zaterdag 8 december 2018

Tweede Advent

Zon- en feestdagen beginnen altijd de avond van te voren, als het donker wordt. Dus hoewel het nog zaterdagavond is, is de Tweede Adventszondag begonnen met het avondgebed. Extra feestelijk vanwege geloften-vernieuwing!
Als iemand zuster wil worden, een paar keer heeft meegedaan aan meeleefdagen en bijvoorbeeld oriëntatieweekeinden, en in goed overleg en na een voorbereidingstijd ook daadwerkelijk intreedt, is zij nog niet onmiddellijk zuster. De vormingstijd duurt jaren! Eerst het postulaat, een jaar in het land waar je intreedt; dan twee jaar noviciaat; voor het noordelijk halfrond is dat in Toronto, in Canada. En dan doe je je eerste professie. Dan ben je echt helemaal zuster, maar je hebt nog geen ring. Die tijd duurt minimaal vijf en maximaal negen jaar. Je legt dan eerst geloften af voor één jaar, en daarna telkens voor één of twee jaar. Dat is heel feestelijk; het is een bevestiging van de weg met God die je gaat, in deze wereldwijde gemeenschap van Missiezusters van het Kostbaar Bloed.
Mooi, om dat in de Adventstijd te vieren.
Advent is ook een tijd van op-weg-gaan. Op weg naar Kerstmis, op weg naar de komst van de Heer! En nu brandt de tweede kaars al.