maandag 16 juli 2018

De Kloostertuin!

Zoals trouwe bezoekers van het Missieklooster en van de Brabantse Kluis weten is de kloostertuin al vele jaren toegankelijk, en wel via de jongveestal, dus op de binnenplaats van de Brabantse Kluis linksaf door de stal, gewoon de borden volgen, en dan rechtsaf de tuin in - ook weer borden volgen.

Het is elk jaargetijde prachtig, en de Lourdesgrot - de oudste van de wijde omgeving - is heel mooi. Je kunt er ook in, een kaarsje opsteken in het Heilig-Hart-hoekje.
Er wordt, met recht, heel veel gebruik van gemaakt, en we zijn er blij mee!

Soms krijgen we hele leuke vragen als we mensen tegenkomen (of als de bezoekers ons tegen komen). Soms zijn de vragen een beetje bizar, soms zijn ze veelvoorkomend: "Hoeveel zusters wonen hier?" En daarop kan het antwoord variëren. Op dit moment is het juiste antwoord 36 zusters, 7 nationaliteiten en 9 moedertalen. De grootste groep, meer dan de helft, vormen de Nederlanders (Friezen dus meegerekend).

Maar vorige week had ik een interessant gesprek.
"Maar zuster, wat staat er toch veel onkruid hier... dat kan toch eigenlijk niet.".
Wacht even... ik protesteer! Ik vind dat zelf een van de mooiste hoeken van de tuin. Lekker wild. Want, newsflash, dat is geen onkruid.
Dat zijn de favoriete bloemen van de bijen en de vlinders.
Goed kijken... en goed luisteren... het is net alsof je de bloemen hoort zoemen.
Geniet van de tuin!


zondag 1 juli 2018

Kostbaar Bloed Feest!

1 Juli is op de 'gewone' kalender een hele gewone zondag. Maar in het Missieklooster is het feest... want wij vieren op die dag het Kostbaar-Bloed-feest. En omdat wij Missiezusters van het Kostbaar Bloed zijn, is dit zeg maar ons naam-feest!
Dus zagen de mensen die bij de rondleiding waren gisteren al de eerste voorbereidingen, zoals prachtige bloemen in de kapel.
Het Kostbaar Bloed, daarmee wordt het bloed bedoeld dat Jezus heeft gegeven voor de wereld. Om de wereld een betere plaats te maken... bloed is kostbaar, alle bloed is kostbaar. En er wordt zoveel bloed onzinnig vergoten in deze wereld. Proberen wij allen, ieder daar, waar we zijn, daar, waar we dat kunnen, de wereld een beetje veiliger, leefbaarder te maken. In het groot, en in het klein.
Gezegende zondag!

Lam Gods - geborduurd @Missieklooster Heilig Bloed

woensdag 27 juni 2018

nieuwe leiding Missieklooster

Op zondag 24 juni 2018 werd in het Missieklooster Heilig Bloed het nieuwe leidingsteam geinstalleerd. Zr. Marie-Benedicte Schildkamp (rechts op de foto) is de nieuwe huis-overste, Zr. Sarto Stürmer en Zr. Madeleine Bouman zijn haar beide assistentes. Het was een grote vreugde voor onze kloostergemeenschap, omdat we meer dan vijf maanden op deze dag hebben gewacht.

Zr. Ingeborg Müller, de overste van de Europese Provincie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed, citeerde in haar toespraak een vers uit de Bijbel, uit het boek Jesaja:  

Wees niet bevreesd,

Ik heb u geroepen bij uw naam

gij zijt van Mij. 


 Ook zei Zr. Ingeborg: „Ook in het Missieklooster Heilig Bloed staan veranderingen voor de deur, en dat betekent dat we met moed en vertrouwen samen de toekomst in kunnen gaan. Gemeenschappelijk de toekomst in gaan betekent samen op weg zijn, en dat kan voor de kloosterleiding verschillende betekenissen hebben. Soms betekent het: vooruit lopen: moed tonen, initiatieven tonen, een visie uitdragen. Soms betekent het: in het midden staan, om steun te geven, te bemoedigen, samen op-weg-zijn. En soms betekent het ook achteraan gaan, om er zeker van te zijn dat niemand achter blijft, niemand de moed verliest, niemand de oriëntatie verliest.

Wij wensen het nieuwe team Gods zegen, de Heilige Geest en veel kracht en moed, om ook in situatie zoals de huidige onafhankelijk van leeftijd nieuwe wegen te vinden en te gaan.

zaterdag 23 juni 2018

gerstoogst

Bier, boer, water.... gerstoogst! Intussen al weer een paar dagen geleden, maar alsnog de foto. Het blijft mooi, zo'n oogst. 

Zoek de machine... en zoek het klooster!

zaterdag 9 juni 2018

Roefeldag

bij het mozaïek - kloosteringang!
Buiten Laarbeek misschien een vrij onbekend woord, maar één keer per jaar is het Roefeldag. De kinderen kunnen dan in groepjes van vier, en onder begeleiding, een kijkje komen nemen op plekken in de gemeente Laarbeek waar ze anders niet zo snel zouden komen. Of niet zo veel zouden kunnen zien. Dat kan de brandweer zijn, een sportcentrum, dat kan het gezondheidscentrum zijn, de gemeente, maar ook het klooster of de kerk.

Zoals elk jaar hadden we ook dit jaar groepen kinderen in het klooster. De tijd was kort, maar het was leuk - en 's middags gingen twee zusters snel ook naar Beek en Donk naar de kerk, om daar mee te helpen met het roefelen! Want daar was een roefel-kerk-puzzel waarbij de kinderen nogal wat hoeken van de kerk te zien kregen, en een heleboel nieuwe dingen zagen en hoorden. En er waren ook best veel kinderen bij die al veel wisten, omdat ze vaker in deze kerk waren geweest! Toch leuk om dan toch ook nieuwe dingen te zien.

zondag 20 mei 2018

Pinksteren!

Soms kom je op heel onverwachte plaatsen ineens verwijzingen naar de H. Geest tegen; de H. Geest is daar goed in. Hij is niet altijd gemakkelijk te herkennen, juist omdat Hij waait waar Hij wil, en op onverwachte wijze kan werken.


Dus het duurde even voordat het kwartje bij mij viel toen ik een leeg pak van Leev zag. Er hebben koekjes in gezeten, maar bij het opvouwen om de doos bij het oud papier te doen zag ik dat er iets in stond. En... die volgorde ken ik toch... wacht even, daar staat 'Vruchten van het Leven' - en dat zijn de negen vruchten van de Heilige Geest, zoals ze in de Bijbel staan! Er zijn zeven gaven, en negen vruchten. Vruchten moeten groeien, en dat kan een heel leven duren; de gaven helpen je erbij dit te ontwikkelen.

Morgen, op Tweede Pinksterdag, is in Laarbeek opnieuw de Fietste-Mee actie. Het weer belooft mooi te worden, en ik ga zeker ook fietsten, fietste-mee?? Het vertrekpunt is vanaf 11 uur in Beek en Donk. Dus tip: de H. Mis op Tweede Pinksterdag is in ons klooster ook op Tweede Pinksterdag, zoals vandaag, om 09.30 uur. Dus na afloop van de H. Mis is er nog prachtig tijd om naar het startpunt te fietsten. Fiets mee!
De opbrengst is altijd voor een goed doel, en dit keer voor een project van onze zusters in de Oostkaap, waar we een internaat met opleiding hebben voor lichamelijk gehandicapte jongeren. Hier vind u meer info over de Fietste-Mee tocht, en .
Hier vindt u meer informatie (in het Engels) en ook foto's van ons project Ikhwezi Lokusa (Foto's met toestemming van de betrokkenen op deze website geplaatst)

Vorig jaar was de collecte in de kerken in Laarbeek met Pinksteren voor projecten van onze zusters, waaronder het bomen-project in Mozambique. Pinksteren viel toen samen met de start van de Week voor de Nederlandse Missionaris. De bomen zijn in het najaar, dat is daar dus het voorjaar, in september en oktober geplant. Het heeft gelukkig wat geregend en, goed bericht, de bomen groeien goed! Met hartelijke groeten en nogmaals dank uit Namaacha, Mozambique.maandag 7 mei 2018

Europese Provincie Missiezusters van het Kostbaar Bloed


Nieuwe bestuur - Nieuwe Europese Provincie Missiezusters!
In een internationale kloostergemeenschap zoals de onze, waar honderd kloosters zijn in twintig verschillende landen, heb je een structuur nodig. En soms wordt zo’n structuur aangepast aan de actuele situatie – dat is in de geschiedenis van de congregatie al vaker gebeurd.

De diverse kloosters in de Europese landen zijn in de kloostergeschiedenis al vaker op verschillende manieren gegroepeerd geweest in zogeheten ‘regio’s en provincies’. De afgelopen vijftien jaar ongeveer waren dat twee provincies en één regio.

Gisteren, 6 mei 2018, zijn deze twee provincies en de regio samengevoegd tot één ‘Europese Provincie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed’, en het gaat dan om kloosters in vijf verschillende landen; Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Portugal en Nederland. Totaal wonen er 220 Missiezusters van het Kostbaar Bloed. In Nederland zijn dat er op dit moment 35.

De installatie van de zusters die de komende twee jaar leiding zullen geven aan deze grote provincie was gisteren in het Missieklooster Heilig Bloed in Nederland. Van harte proficiat aan alle zusters! 

Zr. Ingeborg Müller – Provinciale Overste
Zr. Pallotti Findenig – Eerste Assistente
Zr. Magdalena Mikus – Tweede Assistente
Zr. Godelief Leijten – Derde Assistente
Zr. Angelika Hellbach – Vierde Assistente
Zr. Monika Maria Pfaffenlehner – Vijfde Assistente
Zr. Anna Mirijam Kaschner – Zesde Assistente

De assistentes blijven in de respectievelijke landen wonen; de zetel van de Provinciale Overste is de komende twee jaar in Nederland. 

Intussen is het artikel ook in de MooiLaarbeek krant verschenen: volg deze link voor het artikel!
https://www.mooilaarbeek.nl/nieuws/algemeen/28847/historische-gebeurtenis-missiezusters-van-het-kostbaar-bloed-