dinsdag 1 oktober 2019

Oktober 2019 Wereldmissiemaand


Al in 2017 werd de maand oktober 2019 door Paus Franciscus uitgeroepen tot Buitengewone Wereldmissiemaand, met als thema "Gedoopt en gezonden". Op de website "KatholiekLeven"  zullen de hele maand filmpjes en podcasts worden geplaatst met als thema "wat is jouw missie" - beginnend met een boeiend filmpje waarin Mgr. van den Hout, bisschop van Groningen/Leeuwarden zijn missie uitlegt.

De vraag kunnen wij ook aan elkaar stellen. Als je #YourMission opzoekt op bijvoorbeeld twitter of instagram kom je dromen en idealen tegen, maar ook wijnsoorten.... wat is jouw missie? Stopt dat bij
eten en drinken en 'leuke dingen doen'? Nee toch... niet echt. Niet ten diepste. Wij allen hebben een missie, een taak, iets wat voor ons belangrijk is, iets wat wij willen uitdragen.
Het kan je missie zijn om de zorg voor de schepping te waarborgen en te bewaren. Het kan je missie zijn om de wereld een beetje een betere plaats te maken. De vrede in de wereld te bevorderen...

Dat alles en nog meer wordt vanzelf ingesloten in de missie om Gods liefde uit te dragen...
Vandaag is het 1 oktober, dat is de gedenkdag van de Heilige Theresia van Lisieux. Als jonge Karmelietes, jonge Franse slotzuster al meer dan honderd jaar geleden, zei zij: "Mijn roeping is de Liefde". Gods liefde. Die uitdragen, leven en beleven... in de hele kleine dingen van alledag. Daarom werd zij, een toen nog onbekende slotzuster, heel jong nog, Patrones van de Missie. En zo hebben wij vandaag, op de gedenkdag van H. Theresia van Lisieux, ook in onze kapel de Buitengewone Wereldmissiemaand geopend.

Wat is jouw missie, vandaag, deze maand, in je leven?


Gebed voor de Wereldmissiemaand: wereldwijd wordt dit gebeden iedere vrijdag om 12.00 uur, maar op andere tijdstippen aansluiten is natuurlijk ook prima!

Hemelse Vader

Toen uw enige Zoon Jezus Christus
opstond uit de doden
zond Hij zijn leerlingen uit
om “alle volken tot leerling te maken”.
Daaraan herinnert U ook ons door het doopsel:
wij delen allemaal in de missie van de Kerk.

Sterk ons met de gaven van de Geest,
zodat wij dapper en onvermoeibaar
blijven getuigen van het evangelie.
Zo kan de Kerk haar opdracht
die nog lang niet voltooid is,
nieuwe uitdrukkingen geven
die leven en licht brengen in onze wereld.

Help ons om de reddende liefde;
en de genade van Jezus
tastbaar te maken voor alle mensen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus,
die met U leeft en heerst,
in eenheid met de heilige Geest,
nu en tot in eeuwigheid.

Amen.
En ook in oktober: 
- 27 oktober vanaf 12.00 uur Fair Trade Wereldmarkt in Helmond 
- 27 oktober 18.00 uur Missionaire Rozenkrans in Handel
- in deze Wereldmissiemaand is de Missiezondag op 20 oktober
- Gebedsketting voor Evangelisatie (als Missiezusters van het Kostbaar Bloed hebben wij naast onze gebruikelijke gebeden elke dag ook de 25e van elke maand in deze gebedsketting)vrijdag 20 september 2019

Nazomer!
De eerste herfstkleuren zijn al te zien in de kloostertuin... de zon schijnt en de komende dagen beloven mooi te worden. De vorige blogpost was geschreven in juli en dat is al lang geleden. Is er in de tussentijd dan niets gebeurd in en rond het klooster?

Toch wel. Groepen en nog meer groepen, rondleidingen en stiltegroepen, weer een bijeenkomst van zusters - dit keer niet oversten van grotere gebieden (provinciale oversten) uit de hele wereld maar oversten uit de gebieden en huizen in Europa, dus ook internationaal - en natuurlijk kloosterfeesten zoals jubilea van zusters en feestdagen zoals 8 september, de stichtingsdag van de congregatie. We zijn dit jaar 134 jaar oud geworden!

In de zaal waren naast stiltedagen ook bijzondere bijeenkomsten, zoals het volgeboekte zomercollege "Brabant als centrum van de wereld" waar Marleen Reichgelt de spreekster was.

Ook hadden we wat activiteiten verder weg, zoals bijvoorbeeld de kloostermarkt bij het klooster van de Trappistinnen bij Arnhem. Het was de tweede keer dat deze markt plaats vond en de eerste keer dat wij er ook een kraampje hadden - begin augustus 2020 gaan we zeker weer!

Zie hier voor een link naar een artikel over de kloostermarkt bij de Trappistinnen
Ook in augustus was de jaarlijkse kloostermarkt in Dahlheim, in Duitsland - een jaarlijks terugkerende grote markt, de grootste kloostermarkt van Europa. Net als in Arnhem zijn de kraampjes met kloosterproducten van verschillende kloosters.

Link naar (Duitstalig, met foto's) artikel voer de grote kloostermarkt van Dahlheim

Soms zijn er ook markten bij de kloosters zelf. Dit jaar niet in Nederland; wel op 24 november 2019 in het Missiehuis Neuenbeken bij Paderborn - in de grote zaal, dus het gaat altijd door, ook als het regent.

Ook in Oostenrijk (Stift Admont) is jaarlijks een kloostermarkt, waar dit jaar Zr. Jacoba Maria en Zr. Hemma met kloosterproducten stonden.

De lachende koekjes van Zr. Jacoba Maria, tassen en andere artikelen uit diverse landen in Afrika, de jam en de courgette-spread (Zuchhini-relish) en de religieuze artikelen (waaronder ook zelfgemaakte rozenkransen) zijn ook te krijgen bij de gastenadfelingen van onze grotere kloosters in Europa, waaronder ook Missieklooster Heilig Bloed in Nederland.

De volgende markt waar we een kraampje hebben is geen kloostermarkt, maar de FairTrade & GlobalGoals markt in Helmond. Wie weet zien we u daar!

Intussen zijn ook de werkzaamheden begonnen om de oude strijkkamer en de wasserij gereed te maken voor het nieuwe museum/informatie-centrum. Ons huidige museum is moeilijk bereikbaar en bovendien veel te klein voor grote groepen. Het is nu alleen tijdens de rondleidingen te bezichtigen; busgroepen en bijvoorbeeld individuele klooster-tuin-wandelaars kunnen er niet heen. Dat is natuurlijk jammer! Meer over de plannen en werkzaamheden, dromen en wensen in een volgende post. Alle bijdragen zijn welkom en alle kleine beetjes helpen...

donderdag 25 juli 2019

Zomer

De records breken; vandaag was de Kloosterdreef behoorlijk vloeibaar terwijl de sloten juist droog staan. Het is warm, en we zagen de thermometer oplopen tot boven de 40 graden. Het is warm, maar veel zusters zijn tropische temperaturen gewend. Vaak krijg ik de vraag: "Hebt u het niet heel warm in die kleren?" Maar ik draag nu het witte habijt, geschikt voor de tropen, dus ook geschikt voor hier. Mij lijkt het veel warmer de zon direct op je huid te laten branden. Losse, wijde, lichte kleding - zowel wat kleur als wat materiaal betreft - is echt koeler.

Op het heetst van de dag in de kloostertuin wandelen is niet zo zinvol, maar aan het eind van de middag en 's morgens vroeg is het aangenaam. Het is leuk te proberen vlinders op de foto te 'vangen'.... en wie goed luistert en zelf stil wordt kan de bloemen.... horen zoemen.

donderdag 4 juli 2019

Gerstoogst

Met nog een paar mooie foto's van de gerstoogst op het klooster-boerderij-veld aan de Kloosterdreef! Nog meer mooie foto's vindt u op


zaterdag 29 juni 2019

op weg naar 1 juli - Kostbaar Bloed - feest

De grote internationale bijeenkomst van de afgelopen weken is afgesloten. Gelukkig vertrokken niet alle deelneemsters tegelijkertijd; sommigen vanaf Eindhoven, anderen vanaf Düsseldorf, Amsterdam of Brussel, weer anderen vanaf Helmond met de trein. Veel carpool- acties, veel effectief rekenwerk. Telkens weer opnieuw uitzwaaien! Goede reis en veel groeten aan alle zusters wereldwijd...

Inmiddels is iedereen weer in het eigen klooster teruggekeerd en bereiden we ons wereldwijd in alle kloosters van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed voor op 1 juli. Dat is namelijk het feest van het Kostbaar Bloed. De Eucharistieviering is op 1 juli om 09.30 uur, en we vieren het wereldwijd verbonden. Viert u met ons mee?

donderdag 20 juni 2019

Grote internationale bijeenkomst - niet alleen in huis

Wekenlang hebben ze vergaderd en beslist veel kunnen uitwisselen. Onze kloosterkapel zat mooi vol de afgelopen weken en naast het gebruikelijke Nederlands en Duits was er in huis ook veel Engels te horen - naast allerlei andere talen, net zoals het uit kwam.

Maar uit de hele wereld komen en dan niet even wat van Nederland zien? Dat kan niet, natuurlijk. Daar moesten we even wat aan doen. En zo hadden de mensen in 's-Hertogenbosch even wat te kijken vorige week toen een grote groep zusters bij de H. Mis in de kathedraal was, en na afloop door de stad liep!Morgen, vrijdag 21 juni 2019, is de H. Mis om 09.00 uur, niet om 17.30 uur in verband met de afsluiting van de bijeenkomst (Engelstalig).

zondag 9 juni 2019

Zalig Pinksteren!

Jezus beloofde Zijn leerlingen de Trooster en Helper, de Heilige Geest. Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest! Er zijn zeven gaven. Als je goed zoekt op de foto kun je er een aantal tegenkomen - telkens in drie talen, want we zijn een meertalige kloostergemeenschap. 
Het woord "Pinksteren" is afkomstig van het Griekse woord voor 'vijftig'. Vijftig dagen na Pasen sluit Pinksteren de Paastijd af! Elke dag van deze vijftig dagen brandt de Paaskaars. Het Paasvuur en het vuur van Pinksteren heeft immers dezelfde bron, God, die licht is. De Heilige Geest wordt vaak als een duif afgebeeld, maar vaak ook als een vlam.
Mag dit vuur, deze be-geest-ering, ook in uw hart branden.

De H. Mis is vandaag én morgen zoals op zondag; om 09.30. Welkom!