donderdag 25 juli 2019

Zomer

De records breken; vandaag was de Kloosterdreef behoorlijk vloeibaar terwijl de sloten juist droog staan. Het is warm, en we zagen de thermometer oplopen tot boven de 40 graden. Het is warm, maar veel zusters zijn tropische temperaturen gewend. Vaak krijg ik de vraag: "Hebt u het niet heel warm in die kleren?" Maar ik draag nu het witte habijt, geschikt voor de tropen, dus ook geschikt voor hier. Mij lijkt het veel warmer de zon direct op je huid te laten branden. Losse, wijde, lichte kleding - zowel wat kleur als wat materiaal betreft - is echt koeler.

Op het heetst van de dag in de kloostertuin wandelen is niet zo zinvol, maar aan het eind van de middag en 's morgens vroeg is het aangenaam. Het is leuk te proberen vlinders op de foto te 'vangen'.... en wie goed luistert en zelf stil wordt kan de bloemen.... horen zoemen.

donderdag 4 juli 2019

Gerstoogst

Met nog een paar mooie foto's van de gerstoogst op het klooster-boerderij-veld aan de Kloosterdreef! Nog meer mooie foto's vindt u op


zaterdag 29 juni 2019

op weg naar 1 juli - Kostbaar Bloed - feest

De grote internationale bijeenkomst van de afgelopen weken is afgesloten. Gelukkig vertrokken niet alle deelneemsters tegelijkertijd; sommigen vanaf Eindhoven, anderen vanaf Düsseldorf, Amsterdam of Brussel, weer anderen vanaf Helmond met de trein. Veel carpool- acties, veel effectief rekenwerk. Telkens weer opnieuw uitzwaaien! Goede reis en veel groeten aan alle zusters wereldwijd...

Inmiddels is iedereen weer in het eigen klooster teruggekeerd en bereiden we ons wereldwijd in alle kloosters van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed voor op 1 juli. Dat is namelijk het feest van het Kostbaar Bloed. De Eucharistieviering is op 1 juli om 09.30 uur, en we vieren het wereldwijd verbonden. Viert u met ons mee?

donderdag 20 juni 2019

Grote internationale bijeenkomst - niet alleen in huis

Wekenlang hebben ze vergaderd en beslist veel kunnen uitwisselen. Onze kloosterkapel zat mooi vol de afgelopen weken en naast het gebruikelijke Nederlands en Duits was er in huis ook veel Engels te horen - naast allerlei andere talen, net zoals het uit kwam.

Maar uit de hele wereld komen en dan niet even wat van Nederland zien? Dat kan niet, natuurlijk. Daar moesten we even wat aan doen. En zo hadden de mensen in 's-Hertogenbosch even wat te kijken vorige week toen een grote groep zusters bij de H. Mis in de kathedraal was, en na afloop door de stad liep!Morgen, vrijdag 21 juni 2019, is de H. Mis om 09.00 uur, niet om 17.30 uur in verband met de afsluiting van de bijeenkomst (Engelstalig).

zondag 9 juni 2019

Zalig Pinksteren!

Jezus beloofde Zijn leerlingen de Trooster en Helper, de Heilige Geest. Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest! Er zijn zeven gaven. Als je goed zoekt op de foto kun je er een aantal tegenkomen - telkens in drie talen, want we zijn een meertalige kloostergemeenschap. 
Het woord "Pinksteren" is afkomstig van het Griekse woord voor 'vijftig'. Vijftig dagen na Pasen sluit Pinksteren de Paastijd af! Elke dag van deze vijftig dagen brandt de Paaskaars. Het Paasvuur en het vuur van Pinksteren heeft immers dezelfde bron, God, die licht is. De Heilige Geest wordt vaak als een duif afgebeeld, maar vaak ook als een vlam.
Mag dit vuur, deze be-geest-ering, ook in uw hart branden.

De H. Mis is vandaag én morgen zoals op zondag; om 09.30. Welkom!

donderdag 6 juni 2019

Bijeenkomst van oversten


De internationale bijeenkomst voor provinciale en regionale oversten van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed is intussen begonnen. Het algemene bestuur, vijf personen, zit samen met de negen oversten rond de tafel - letterlijk. Het is niet zo dat elk land waar Missiezusters van het Kostbaar Bloed werkzaam zijn een overste hebben. Vaak gaat het om een groep landen. De vijf landen in Europa waar wij wonen en werken worden dus vertegenwoordigd door de Europese provinciale overste; Canada en Noord-Amerika vormen samen de NAP-provincie met een overste; in Zuid-Afrika, waar wij gesticht zijn, zijn zoveel kloosters, zoveel zusters, dat er twee provincies zijn: de provincie Mariannhill (Natal) en de Oostkaap provincie, en dus zijn er twee oversten uit Zuid-Afrika. De landen Tanzania, Kenia en Sudan vormen samen de Oost-Afrikaanse provincie, met één overste, en de regio's zijn Mozambique, DR Congo en Zuid-Korea met ieder een regionale overste; kleinere groepen zusters zijn in de Filippijnen, Indonesië en Papua Nieuw Guinea. Zij worden op een andere manier vertegenwoordigd.

Een hele multiculturele en meertalige groep! De openingsviering op 3 juni liet ook zien hoe de veelvuldigheid van talen en liederen kon bijdragen tot een gezegend begin van de bijeenkomst. De echte start was de Eucharistieviering, gevolgd door de openingsspeech door Zr. Monica Mary Ncube, Generale Overste, die een positieve en hoopvolle start was voor de dagen en weken die komen.

Heel bijzonder om dit juist te beginnen in de Week voor de Nederlandse Missionaris. We zullen het omdraaien. We sluiten de Missionarisssen in Nederland gewoon in deze week mee in!

zaterdag 1 juni 2019

Jaarmarkt in Aarle-Rixtel, Nediocare in één van de vleugels in het klooster en ander nieuws!

Afgelopen donderdag, Hemelvaartsdag, was de Jaarmarkt in Aarle-Rixtel. Gelukkig bleef het droog. We stonden in de Klokstraat, en het was gezellig. Het was de eerste keer dat we een kraampje hadden op deze markt en we kunnen nu al zeggen: als het kan komen we volgend jaar weer!


En intussen zijn de studenten van NedioCare al druk bezig met Nederlands oefenen. Afgelopen vrijdag was het Eindhovens Dagblad op bezoek; vorige week kwam de burgemeester. Er is namelijk iets nieuws aan de gang - in de gangen. Om precies te zijn: in de vleugel parallel aan de Kloosterdreef, precies die vleugel die altijd werd gebruikt voor de vorming van jonge vrouwen als voorbereiding op een leven als Missiezuster van het Kostbaar Bloed. Die vorming gebeurt ook nu, maar niet meer in de grote aantallen van veertig, vijftig, zestig jaar geleden - en deze vleugel stond leeg.
Nu is het omgevormd tot een woon- en leerplek voor de buitenlandse verple(e)g(st)ers die intensief bezig zijn met het leren van de Nederlandse taal. Lees meer - link naar het artikel in het Eindhovens Dagblad

Tegelijkertijd komen zusters uit de hele wereld langzaam maar zeker onze kant op - want op maandag begint er een grote internationale bijeenkomst in huis. Het betekent dat het aantal zusters in huis - normaal gesproken nu 35 - bijna verdubbelt. Een volle kapel, veel talen, mooie vieringen! Het is heel bijzonder. Wordt vervolgd!