vrijdag 13 maart 2020

Vasten-tijd

Deze vastentijd is een bijzondere vastentijd. Een moeilijke. In de kranten stond al de term 'sociale onthouding'. Nu worden ook in de parochiekerken geen gewone zondagvieringen gehouden; mensen worden uitgenodigd om in plaats daarvan zich geestelijk aan te sluiten, of via radio, televisie of internet. En bijvoorbeeld een kaarsje te komen aansteken bij Maria.
Het bericht van de bisschoppen wordt afgesloten met een gebed, wat ik hieronder heb gekopieerd (het mag vermenigvuldigd worden).

Om samen te bidden hoeven we niet fysiek in dezelfde ruimte te zijn. Bid u met ons mee?

Dit virus en de verspreiding daarvan laat zien hoe diep wij wereldwijd met elkaar verbonden zijn. Maar dat geldt in lief en leed. Laten we elkaar dus bemoedigen!


Gebed

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten