zondag 1 april 2018

Jezus is opgestaan uit de dood, Halleluja!

In de laatste blog was er sprake van stilte en leegte. Na het laatste avondmaal op Witte Donderdag werd Jezus  op Goede Vrijdag onterecht veroordeeld tot de kruisdood en gegeseld. Zelfs toen Hij op het kruis hing werd Hij nog bespot door de mensen, terwijl Maria vol verdriet toekeek hoe haar zoon stierf. Jezus werd in het graf gelegd en alle hoop leek verloren. Jezus die ons zou verlossen van de dood lag zelf dood in het graf.  Op Stille Zaterdag wachtten we bij het graf. De vrouwen die naar het graf gingen schrokken toen het graf leeg was. Waar was Jezus? Hij lag niet meer in het graf.
Dat is het Goede Nieuws: Jezus is opgestaan uit het graf! Hij heeft de dood overwonnen door Zijn verrijzenis. Daardoor zijn wij allemaal verlost en kunnen wij allemaal de hemel binnengaan. Als we sterven eindigt het niet, doordat Jezus uit de dood is opgestaan hebben wij ook leven na de dood. De dood is niet het einde. Is dat geen geweldige boodschap?

Wij wensen u toe dat u in schijnbaar uitzichtloze situaties in uw eigen leven u ook verrijzenis mag ervaren. God is er altijd voor ons, tot zelfs na de dood.

De Missiezusters van het Kostbaar Bloed wensen u allemaal Zalig Pasen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten