zaterdag 2 september 2017

Kapittel Missiezusters van het Kostbaar Bloed - al twee weken bezig.

Terwijl in Nederland alles gewoon doorgaat, de kinderkampen intussen zijn afgelopen, en de tenten afgebroken, is in Amerika het 13e Generale Kapittel bezig. Al twee weken! Het is dus halverwege. Op zo'n bijeenkomst zijn de eerste twee weken vooral bedoeld voor het verslag uitbrengen van de
verschillende landen in de wereld waar de Missiezusters van het Kostbaar Bloed werken. Denk daarbij aan dingen als politieke situatie in de landen, wetten en regelgeving (kun je bijvoorbeeld
gemakkelijk een visum krijgen, werkvergunningen), financiƫle situatie, noden en zorgen, maar ook aan werkzaamheden, groei, opleiding van jonge zusters, statistieken... en er is nogal wat om verslag over uit te brengen! Daarbij worden ook specialisten uitgenodigd.

Als afsluiting van dit eerste deel was er een mooie onderbreking in de vorm van een uitstapje. We gingen met 50 zusters in een bus naar Washington DC, de hoofdstad van Amerika. Allereerst naar de Basiliek van de Nationale Schrijn van de Onbevlekte Ontvangenis. Een nogal lange naam voor een hele grote kerk, die eigenlijk uit meerdere kerken bestaat: een benedenkerk, een grote bovenkerk en heel veel zijkapelletjes. Heel bijzonder. Er zijn zes Eucharistievieringen per dag, het hele jaar door, er is elke dag biechtgelegenheid en elke ochtend aanbidding van het Allerheiligste.
Wij hebben er deelgenomen aan de H. Mis, een rondleiding gehad, en gelukkig was er ook veel tijd voor persoonlijk gebed.

Na het middageten gingen we met de bus verder, naar enkele belangrijke bezienswaardigheden in Washington. Het Capitool, het Witte Huis, de denkmalen van Lincoln en van Maarten Luther King; heel bijzonder. Maar ik denk dat wijzelf de grootste bezienswaardigheid waren. Dat leverde interessante gesprekken op onderweg!
Dank aan het huidige algemene bestuur!
Nu gaat het kapittel een volgende fase in; het is tijd om te danken voor de afgelopen jaren, en vooral voor reflectie, gebed en bezinning, want de volgende stap is het kiezen van een nieuw generaal bestuur: de generale overste en haar raadzusters voor de komende vijf jaar. Bid maar met ons mee!

Met de hartelijke groet, vanuit Reading, PA - USA.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten