zaterdag 1 juli 2017

Kostbaar Bloed- feest

Op 1 juli wordt het Kostbaar Bloed - feest gevierd. Over de achtergrond en de betekenis van dit feest heb ik al eerder geschreven, en dat is ook terug te lezen via het label Kostbaar Bloed. Wij zijn de Missiezusters van het Kostbaar Bloed, en ons klooster is Missieklooster Heilig Bloed. Een heel groot feest dus vandaag!
Bij rondleidingen, maar ook groepen en schoolklassen die in de zaal komen, komen we altijd langs diverse kunstwerken die laten zien wat dat betekent, Kostbaar Bloed. Zo ook op de gang vlak bij de zaal: een lam, geschilderd op een houten kruis. Het lam staat in een cirkel, je ziet een kelk met een stroom bloed die uit de zijde van het lam komt. Het lam heeft een aureool, dat is zo'n cirkel rond het hoofd die betekent: "Heilige uitstraling!" en in dat aureool is een kruis afgebeeld. In de iconografie/kunst betekent dat: "Hier wordt Jezus afgebeeld!". En dat klopt. Dit is het Lam Gods, Jezus wordt afgebeeld als lam die zich voor de wereld, voor de mensen, heeft geofferd. Het is het Paaslam, en dat kun je zien aan het kruis en de vaandel (ook weer met kruis). Met Pasen kun je niet voor niets ook lammetjes (zelfs van boter) zien.

De woorden eromheen betekenen: "Verlos ons, Heer, door Uw Kostbaar Bloed". Jezus is verrezen, maar dat heeft wel wat gekost... namelijk het Kostbaar Bloed. Zoals bloed leven-gevend is, mogen wij ook leven-gevend zijn voor de wereld.... een tegenhanger zijn voor al dat bloed, dat zo gewelddadig wordt vergoten. Een teken zijn van vrede, van waarheid, van gerechtigheid, van Gods liefde.

Gezegend Kostbaar-Bloed-feest!

1 opmerking: