dinsdag 28 februari 2017

Voorbereidingstijd

Eigenlijk kun je zeggen dat Carnaval de voorbereiding op de voorbereidingstijd voor Pasen is. Immers, eerst Carnaval - en dan begint de vastentijd. Of veertig-dagen-tijd. Maar die voorbereidingstijd op Pasen duurt wat langer dan veertig dagen. Tel maar na: van Aswoensdag tot Pasen zijn méér dan veertig dagen. De zondagen moet je namelijk niet meetellen. Zondagen zijn altijd mini-Paasdagen; zondagen zijn geen vastendagen.

Carnaval wordt op verschillende plaatsen verschillend gevierd. Terwijl het op de ene plaats gewoon nog opmaken is wat er aan aangebroken lekkers staat, is het op andere plaatsen een groot feest, wat voor de meesten die het vieren ook niet meer in verbinding staat met de dagen die erna komen.

Tijdens de Carnavalsdagen zijn er echter op verschillende plekken ook voorbereidingen die niets met verkleden of feestvieren te maken hebben. Nee, heel gewoon worden palmtakjes ingezameld; die takjes, die met Palmpasen vorig jaar zijn uitgedeeld, en bija een heel jaar lang achter de kruisbeelden aan de muur hebben gehangen. Ze waren ooit groen, en zijn nu, afhankelijk van de hoeveelheid zon die ze over zich heen hebben gekregen, lichtgroen tot geel, en droog, heel droog. Waar het éne jaar 'Hosanna!' mee geroepen is, dat wordt nu verzameld - en verbrand tot as.

Want de as van Aswoensdag komt van de verbrande palmtakjes van het jaar ervoor.

En met die as begint de voorbereidingstijd op Pasen.
Vasten kan op verschillende manieren; je kunt minder eten, een klassiek snoeptrommeltje beginnen; je kunt ook vasten door je tijd zinvoller te besteden; je kunt vasten door alles wat je overhoudt aan de vastenactie te geven; je kunt vasten door méér tijd te besteden aan dat, waar je voor wegloopt, wat het ook moge zijn; je kunt vasten door meer tijd te besteden aan bezinning en gebed. De bedoeling van het vasten is je 'doelgerichtheid' weer aan te scherpen. Wat is het doel van je leven? Wat vind je belangrijk? Waarop ben je gericht? Is mijn leven op God gericht, op het goede, het liefdevolle? Of verdwaal ik in bijzaken en zijwegen? Kan ik weer leren te luisteren?

De Jezuïeten hebben een 40-daagse vastenretraite: "Spreek Heer, ik luister".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten