donderdag 8 september 2016

Terug uit Mozambique - 8 september stichtingsdag Missiezusters van het Kostbaar Bloed

Vandaag is het 8 september, en het is 131 jaar geleden dat in Zuid-Afrika onze congregatie, de Missiezusters van het Kostbaar Bloed, werd gesticht door de Trappistenabt Frans Pfanner.
Dat betekent feest in al onze bijna 100 kloosters wereldwijd!

Intussen zijn de tijdelijk geprofeste zusters die zich voorbereiden op hun eeuwige professie begonnen met hun voorbereidingstijd, een intensieve tijd van bijna drie maanden in het land waar onze congregatie is gesticht. En de vormingsleidsters zijn alweer terug van de bijeenkomst in Mozambique.

Tien zusters uit D. R. Congo, Tanzania, Kenia, Zuid-Afrika (Mariannhill en Mthatha), Nederland, Canada en Mozambique namen deel aan deze workshop voor initiële vormingsleidsters. Vertaald in gewone taal betekent dat, dat de zusters die in de verschillende landen verantwoordelijk zijn voor de allereerste fases van de proeftijd voor degenen die zuster willen worden bij elkaar kwamen, eigenlijk met een dubbel doel: bijscholing en vorming.
De workshop begon op 5 augustus en sloot op 1 september. Geschikt voor een 30-daags visum dus. Zr. Thecla Ndegwa, Zr. Maria Luise Wagner en één zuster van een andere congregatie, namelijk Zr. Letwina Musekiwa uit Zimbabwe, verzorgden de workshop. Het thema was "Martha en Maria - geroepen naar een plaats van evenwicht en integriteit, onze dubbele roeping". Dit was de rode lijn gedurende de hele workshop: Hoe geven we, geraakt door God, antwoord? Is ons leven van gebed en dienstbaarheid in balans, en kunnen we dat ook doorgeven aan de volgende generatie?
In deze vier weken kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
"Self Awareness, Group/Community Development, Relationships, Boundaries, Discernment, Facilitation and Accompaniment, Self-care, Role of the Formator, CPS Inner Spirit, Prayer, Conflict and Forgiveness, and Communication in Intercultural/International Settings".

Dit heb ik bewust niet vertaald. Want 'self-awareness' kun je niet zonder meer vertalen in 'zelfbewustzijn'. Het is meer "Ben je je bewust van jezelf, van je eigen reacties, je vooroordelen? Kun je daar ook mee aan de slag, ben je in staat dat bij jezelf te herkennen en te veranderen? Ken je je eigen sterke en zwakke kanten?"
Ook een onderwerp als 'Relationships' kun je wel vertalen met 'relaties', maar dekt dat de inhoud? De relatie met anderen, de relatie met jezelf, de relatie met God?
Het onderwerp "Boundaries" is heel erg belangrijk. Vertaal ik het gewoon, dan staat er "grenzen". Maar het gaat hier over persoonlijke grenzen op heel veel verschillende gebieden. Natuurlijk hangt dit onderwerp nauw samen met relaties. Ga je telkens over je grenzen heen? Merk je dat? Wat kun je er aan doen? Maar dat geldt niet alleen voor onszelf. Elk onderwerp had meerdere kanten, want het is zowel vorming voor onszelf persoonlijk als vorming in onze taak als vormingsleidster, bijscholing zeg maar.

Een ander doel van zo'n bijeenkomst is natuurlijk internationale samenwerking. Wie bij ons intreedt is wereldwijd inzetbaar. Niet iedereen komt uiteindelijk in veel verschillende landen te werken, maar het is onwaarschijnlijk dat je je hele leven in één land blijft en werkt. Dus als iemand in Nederland intreedt, en daar dus de eerste fase van de kloostervorming volgt, dan is de volgende fase, het noviciaat, al in een ander land, want de Nederlanders gaan naar het noviciaat in Canada. En als tijdelijk geprofeste zuster, dus na de eerste professie in de laatste fase van de proeftijd, ben je al wereldwijd inzetbaar. Ikzelf heb in die tijd bijvoorbeeld eerst drie jaar in Nederland gewerkt, en vervolgens twee jaar in Zuid-Afrika. Vormingsleidsters staan dus met elkaar in contact, vormen een netwerk. En zulke bijeenkomsten versterken dat netwerk.

We zijn nu allemaal weer terug in de landen waar we wonen en werken. Tien deelneemsters, afkomstig uit negen landen, werkend in zeven verschillende landen. En we houden contact.

Zo weet ik dus ook dat het, al is het al acht dagen september, in Namaacha nog niet regent. Blijven we mee bidden voor vruchtbare regen op de plaatsen waar dat zo nodig is...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten