woensdag 31 augustus 2016

internationale bijeenkomsten

Juli en augustus zijn redelijk geschikt voor internationale bijeenkomsten op het zuidelijk halfrond. Het is dan winter, en over het algemeen zijn gastenverblijven en dergelijke makkelijk vrij te boeken voor een bijeenkomst. Zulke bijeenkomsten zijn soms organisatorisch: bijeenkomsten van oversten, bijvoorbeeld. Onze congregatie is internationaal, en het bestuur is in Rome. Zij zijn wel vaak onderweg, want zij bezoeken in hun ambtstijd alle huizen, en dat zijn er bijna honderd, verdeeld over achttien landen.
Maar bestuurlijk is het nogal lastig, achttien landen, vele talen, grote afstanden. Daarom is de congregatie opgedeeld in provincies en regio's. We kunnen zonder meer overal worden ingezet, zoals trouwe lezers van dit blog al weten.
Een provincie kan bestaan uit een deel van een land, zo zijn er in Zuid-Afrika, waar onze congregatie is gesticht, twee provincies. Maar meerdere landen samen kunnen ook één provincie vormen. Zo vormen Tanzania en Kenia bijvoorbeeld samen de provincie Oost-Afrika.

Vaak zijn internationale bijeenkomsten bedoeld om in één klap zowel bijscholing te geven als ontmoeting en netwerken mogelijk te maken. Iedereen kan immers leren van elkaars ervaringen! Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen landen, vooral op het gebied van wetten en regelgeving. Elke provincie heeft een overste, maar ook een zuster die verantwoordelijk is voor de financiën. Dat is geen gemakkelijke taak! Die taak vraagt wereldwijde samenwerking.

De zusters die verantwoordelijk zijn voor de financiën uit de provincies op het zuidelijk halfrond kwamen eind juli bij elkaar voor een internationale bijeenkomst. Intussen staat het verslag op de internationale website. Hieronder nu een verslag in het Nederlands, niet helemaal letterlijk vertaald:Van 10-28 juli 2016 kwamen de acht zusters die op het zuidelijk halfrond in één van onze acht provincies daar verantwoordelijk zijn voor de kloosterfinanciën, en de acht provinciale oversten van die provincies, bij elkaar, samen met Zr. Franziscus-Maria Möller, die internationaal gezien de verantwoordelijkheid heeft voor de kloosterfinanciën. Zij waren in het Westlands Guesthouse in Nairobi, Kenia. Het thema van de workshop was "Dien elkaar met de gave die je van God hebt gekregen." De belangrijkste onderwerpen van de bijeenkomst waren  de bespreking van het "Handboek voor Economen en Oversten" van onze congregatie, en het document van het Vaticaan: "Guidelines for the Administration of the Assets of the Institutes of Consecrated Life, Budgeting, Grants and Donations"  - de richtlijnen voor de administratie van goederen, maar ook alles wat giften en donaties betreft.
De zusters die deelnamen kwamen uit Zuid-Afrika (de kloosterprovincies "Mariannhill" en "Oostkaap"), Zimbabwe, Mozambique, DR Congo, Papua Nieuw Guinea en Oost-Afrika. Zij hebben hard gewerkt en hadden een gezegende tijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten