zondag 29 mei 2016

Sacramentsdag

Sacramentsdag kapel Missieklooster
Na een feestelijke Eucharistieviering hebben we ook vandaag uitstelling van het Allerheiligste. Op Sacramentsdag is dat niets anders dan andere dagen. Maar wat is dat eigenlijk, Sacramentsdag? En wat is uitstelling?
Wat uitstelling is leg ik wel vaker uit, want we hebben regelmatig rondleidingen - en als dat op een tijd is dat er uitstelling is in de kapel, dan leg ik eerst uit wat een kapel is.... namelijk een plaats van gebed... en dat kluisje, waarbij altijd een lichtje brandt, is een tabernakel.... en dat is de plaats waarin de geconsacreerde hosties worden bewaard.
Wie eerste communie heeft gedaan weet vaak wel, wat de priester zegt als hij de communie uitreikt: "Lichaam van Christus".
En dat is ook het feest wat we vandaag heel bijzonder vieren: het feest van het Lichaam en Bloed van Christus. Sacramentsdag!

Je zou kunnen zeggen dat we dat feest bij elke H. Mis, bij elke Eucharistieviering vieren. En in kloosters is dat dagelijks. Dat klopt: maar zo'n feestdag geeft daar nog eens extra nadruk aan. Het maakt je bewust van de betekenis! Eigenlijk wordt het feest op de tweede donderdag na Pinksteren gevierd. Er zijn landen waar het al sinds het jaar1252 een vrije dag is! Het woord 'Holiday' komt niet voor niets van 'holy day', heilige dag... In landen waar dat geen vrije dag is, zoals in Nederland, wordt het feest meestal verplaatst naar de tweede zondag na Pinksteren; vandaag dus. Ook zijn er dorpen en steden waar een Sacramentprocessie is. Heel mooi, vaak met bloementapijten! Het H. Sacrament wordt dan in een processie door het dorp, de omgeving van de kerk of de stad gedragen. In precies zo'n houder als nu bij ons in de kapel staat.

Die houder heet 'monstrans'. Het woord komt uit het Latijn en betekent 'laten zien'. En als het H. Sacrament zichtbaar is, dan branden er ook kaarsen, er staan bloemen - en er zitten zusters te bidden.

Gun uzelf vandaag een beetje stilte... in één van de kapelletjes, kerken, kloosters, of als dat niet kan gewoon in uw huiskamer met uw ogen dicht. U kunt zich zo aansluiten bij al die plekken waar aanbidding is, waar mensen bidden en waar mensen hebben gebeden. Want gebed kent geen grenzen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten