maandag 14 december 2015

Jaar van Barmhartigheid

Op 8 december is het Jaar van Barmhartigheid begonnen. Paus Franciscus opende daartoe heel plechtig de "Heilige Deur"in de St. Pieter in Rome. Een verslag daarvan vindt u op de website JaarvanBarmhartigheid.wordpress.com.
Ook in Nederland werden in de diverse bisdommen 'heilige deuren' geopend, ook daar is een verslag van op deze site over het jaar van Barmhartigheid te vinden.

Natuurlijk gaat het bij 'heilige deuren' niet om de deuren zelf. Het is ook niet zo dat je onmiddellijk heilig wordt als je door zo'n deur heen loopt! Dat zou te makkelijk zijn. Nee, daar mogen we zelf iets voor doen, en dit jaar van Barmhartigheid nodigt ons uit de deuren van ons hart weer open te zetten, weer te gaan nadenken over barmhartigheid, weer zelf barmhartig te worden.... want dat is wel wat de wereld nu heel in het bijzonder nodig heeft.

Daarom nu hier het gebed van Paus Franciscus wat over de hele wereld in alle denkbare talen wordt verspreid, en geschreven is speciaal voor dit jaar van Barmhartigheid:
Heer Jezus Christus,
U heeft ons geleerd barmhartig te zijn zoals de hemelse Vader,
en heeft ons gezegd dat wie U ziet, Hem ziet.
Toon ons Uw gelaat en we zullen gered worden.
Uw liefdevolle blik bevrijdde Zacheüs en Matteüs van de slavernij van het geld;
de overspelige vrouw en Magdalena van het zoeken naar geluk enkel en alleen in de geschapen dingen;
deed Petrus wenen na zijn verloochening,
en verzekerde de berouwvolle dief dat hij naar het paradijs zou gaan.
Laat ons de woorden horen, alsof ze gericht zijn tot ieder van ons, die U sprak tot de Samaritaanse vrouw:
“Als u de gave van God kende!”
U bent het zichtbare gelaat van de onzichtbare Vader,
van de God die Zijn macht vooral toont door vergeving en barmhartigheid:
laat de kerk in de wereld uw zichtbaar gelaat zijn, dat van de opgestane en
verheerlijkte Heer.
U heeft gewild dat ook uw dienaren zelf onderworpen zijn aan zwakheid
om mee te kunnen leven met de onwetenden en dwalenden:
laat iedereen die zich tot hen richt voelen dat ze gezien zijn, dat God van hen houdt en hen vergeeft.
Zend uw Geest en heilig eenieder van ons met zijn zalving,
zodat het Jubileum van Barmhartigheid een jaar van genade zal zijn van de Heer,
en uw kerk met hernieuwd enthousiasme het goede nieuws zal brengen aan de armen, de vrijheid zal verkondigen aan gevangenen en de onderdrukten,
en blinden zal laten zien.
Wij vragen dit op voorspraak van Maria, Moeder van Barmhartigheid,
Gij die leeft en heerst met de Vader en de heilige Geest in alle eeuwigheid.
Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten