zondag 29 maart 2015

over Palmzondag... en over Catholic Voices.

in de Herberg de Brabantse Kluis

Palmzondag! 

In de Eucharistieviering van vandaag werd het lijdensverhaal van Jezus gelezen. En, net zoals bij de intocht van Jezus in Jeruzalem, hadden ook wij groene takjes. Geen echte palmbladeren, zoals ik in Portugal en Zuid-Afrika wel heb meegemaakt, maar groenblijvende Buxus-takjes. En die blijven het hele jaar achter het kruis hangen, en herinneren ons eraan dat "Hosanna" geroep bij de intocht van Jezus in Jeruzalem om kan slaan naar "Kruisigt Hem..." - zoals we vandaag in het lijdensverhaal hebben gehoord, en zoals we ook op Goede Vrijdag tijdens de Goede-Vrijdag-viering zullen horen.

Dus na de H. Mis vandaag namen we allemaal onze takjes mee en hingen die achter het kruis. En dat wil zeggen dat ik ook naar de Brabantse Kluis ging om daar een takje op te hangen. Er hing al een takje, iemand was me net tien minuten vóór geweest! Kijk, dat is leuk natuurlijk. Dus daar heb ik even een foto van gemaakt - en mijn takje uitgedeeld aan mensen die ook graag een takje thuis achter het kruis wilden hangen.

De herberg is een mooie combinatie van historisch en modern. De kloosterboerderij is zoveel mogelijk in de originele staat gehouden, bewust, zoals je ook kunt zien aan de nis waar het kruis hangt. En ook hier blijft het groene takje hangen - tot carnaval van het volgend jaar! Dan verzamelen we alle takjes weer, die dan heel droog zijn, en die takjes worden dan verbrand. De as wordt gebruikt op Aswoensdag, en luidt de voorbereidingstijd voor Pasen van het volgend jaar in...

meer uitleg zoals in de Brabantse Kluis beloofd, geschikt voor kinderen, vindt u bijvoorbeeld hier.

Vandaag komen ook wereldwijd jongeren bij elkaar, om in hun bisdom Palmzondag samen te vieren. Terwijl ik dit bericht schrijf zijn die bijeenkomsten bezig; onder andere, in het bisdom 's-Hertogenbosch, in Geldrop.
Voor meer informatie kijk hier.

De dag vóór Palmzondag was er een heel andere bijeenkomst, waar ook een Missiezuster van het Kostbaar Bloed aan deel nam:

Catholic Voices

Zr. Liesbeth Maria legt uit wat dat is en brengt verslag uit van de bijeenkomst, vlak vóór Palmzondag:

Catholic Voices - ‘Katholieke stemmen’. Wat is dat nu weer? Klinken die stemmen anders dan andere stemmen….?
Dat hangt ervan af wat je met je stem doet!
 "geloof in alle redelijkheid"Onlangs was er in Den Bosch in het St. Janscentrum een bijeenkomst van Katholiek Geluid. Katholiek Geluid is gebaseerd op de principes en werkwijze van ‘Catholic Voices’. Dit laatste is een mediatrainingproject waarbij kandi­daten leren om op positieve wijze de visie van de Kerk helder uiteen te zetten in de media. Maar niet alleen in de media, ook op je werk, op school of op een verjaardag kunnen uitdagende gesprekken ontstaan.  Vandaar die stem…;)

Oorspronkelijk komt deze methode uit Engeland waar het begon om een katholiek geluid te laten klinken in de media ten tijde van het bezoek van Paus Benedictus aan Engeland. Dat was in 2010, en mede door het doorslaand succes is het sindsdien overgewaaid naar andere landen, onder andere dus naar Nederland.
Samen met 50 anderen was ik (zuster Liesbeth) aanwezig bij de eerste dag van in totaal drie bijeenkomsten. De eerste uitleg gaf al duidelijk de toon aan met mooie oneliners als ‘win het hart, niet de discussie’. Of ‘werp licht, geen bliksem’. Het doel is om in een gesprek waarbij iemand een negatieve mening over of ervaring met de katholieke kerk naar voren brengt vooral rustig te blijven. Nog zo’n mooie oneliner; ‘How to defend the faith without raising your voice’ (Hoe kun je het geloof verdedigen zonder je stem te verheffen).
Vaak zijn de thema’s die anderen naar voren brengen pijnpunten. Als je een zere schouder hebt ben je je er plots meer van bewust dan normaal! Zo ook met uitdagende thema’s als seksueel misbruik, euthanasie, abortus, empathie, macht of machtsmisbruik etc.  Een belangrijk principe voor een ‘katholieke stem’ is herkaderen. Probeer te begrijpen binnen welk kader de ander spreekt en waar de genoemde kritiek tegen de Kerk vandaan komt. Zoek de positieve waarde achter de kritiek. Bijvoorbeeld; als iemand een voorstander is van euthanasie wil hij/zij niet dat iemand onnodig moet lijden. Met deze waarde kan een katholiek het eens zijn. Dat is ook niet wat ik zou willen. Vervolgens kun je aansluiten bij deze waarde en een andere oplossing aandragen. Bijvoorbeeld; er zijn methodes om lijden te verlichten, zoals vaak liefdevol wordt gedaan in een hospice (overigens is dat een katholieke ‘uitvinding’). Vanuit deze motivatie kun je dan je reactie uitwerken.

Het doel is niet de discussie te winnen, en niet eens om de Kerk te beschermen. (dat is geen slechte motivatie trouwens, maar de Kerk kan wel een stootje hebben). Bedenk wie (Wie) er achter de Kerk staat- het hoofddoel is om God en mensen dichter bij elkaar te brengen. Dit kan mede door te weten waar je over spreekt, misverstanden en onjuiste feiten in een discussie te verhelderen en je persoonlijke ervaring en de leer van de Kerk toe te lichten. Wat iemand vervolgens met deze informatie doet…. dat laten we over aan de Heilige Geest!

Meer info:
St. Jans Centrum in Den Bosch http://www.sint-janscentrum.nl/


Geen opmerkingen:

Een reactie posten