woensdag 7 januari 2015

Quest: bidden

Jaar van het Religieuze Leven

Het jaar van het Religieuze Leven is begonnen - al weer een tijdje geleden, want het Kerkelijk Jaar begint eerder dan het kalenderjaar. Het begint met de eerste zondag van de Advent. En nu is het nog steeds de Kersttijd, want die duurt nog tot en met zondag, het feest van de Doop van de Heer.
Beeldmeditaties/liturgische kalender is ook heel mooi, maar laat je niet in de war brengen door de jaartallen. Het lopende jaar is in 2014 begonnen, jaar B. Dus helemaal bovenaan de kolom die je moet hebben staat 2014. Dat loopt vanzelf door; vóór 1 januari staat dan vanzelf 2015, dus in de juiste kolom blijven.
Je ziet ook makkelijk de data van alle feesten tot en met 2018, dus de kalender kan nog een hele tijd vooruit, een aanrader.
We hebben feestelijk de kaars met het symbool van het Jaar van het Religieuze Leven aangestoken. Meer over dat jaar: http://www.godgewijdleven.nl/ 

Wereldwijd zijn allen die bidden verbonden. In gebed verbonden is niet zo maar een lege uitspraak!
Bidden is ook véél meer dan 'vragen'. En zo kom ik op Quest.
Quest - queeste

Eigenlijk kun je zeggen dat ons leven een 'quest' is. Een queeste. Een zoektocht, een streeftocht. Maar niet naar gewoon goud. Nee, een streeftocht om Gods liefde in de wereld zichtbaar te maken. Om de wereld een betere plaats te maken. Om te doen wat nodig, daar, waar nodig.
Bidden verandert niet persé de situatie. Maar het kan JOU veranderen in de situatie. Staan wij open voor het goede, zijn wij op de juiste weg op de queeste van ons leven? Wat is je doel, je taak daarin? Welke problemen kom je tegen, welke hindernissen, welke lichtstralen? Wat geeft je moed?

zonsopgang gezien vanuit Missieklooster Heilig Bloed, Aarle-Rixtel, 6-1-2015
Dat kunnen hele eenvoudige dingen zijn. De wonderen van alledag horen daar zonder meer bij. Kun je ze zien?

Het blad met de naam 'Quest' - redelijk bekend, het ligt in de doorsnee-supermarkten - heeft deze maand een artikel over 'bidden'. Linksonder op de voorkant te zien, wat de reden was dat ik het doorlas. Want het is altijd leuk om te zien wat er staat in een artikel over bidden natuurlijk!

Heel interessant. Tegelijkertijd een beetje verbazend. Want...
het begint al op de voorkant.
"Het nut van bidden" is de kop.
Nou, als biddende religieuze kan ik daar zo wel een paar antwoorden op geven. Wat komt er in jou op, als je deze kop leest? Een interessante kop om over van gedachten te wisselen. Want om te beginnen... moet alles 'nut' hebben? Bovendien, hoe meet je dat, wat betekent het woord 'nut'? Daar komt tussendoor nog een Engels taalgrapje voorbij vliegen...

'Nut' lijkt mij in ieder geval al moeilijk meetbaar. Want wat ik nuttig vind, hoeft een ander niet nuttig te vinden...

Nu het artikel zelf. Het is een artikel verspreid over vier bladzijden, met een overwegend donkere achtergrond en dus wat moeilijk leesbaar. Ten minste, ik persoonlijk vind paarse letters op een donkergrijze achtergrond niet geweldig te lezen, gelukkig worden de letters verder overwegend wit.
En het gaat over enkele studies betreffende het nut van gebed, en erbij wordt aangevinkt wanneer bidden 'geschikt' is.

Nou, nog losstaand van het feit dat je je kunt afvragen of 'een gebed oplezen' inderdaad hetzelfde is als 'bidden', en de onderzoeken wat betreft zorgvuldigheid flink rammelen, lijkt het me ook nog eens volslagen onmeetbaar. Want als een groep voor een bepaalde zieke bidt, en niet voor de andere zieke, kunnen er best mensen zijn die voor de betreffende persoon bidden.
Bovendien gaan de onderzoeken overwegend over het 'vragend' gebed. Hoewel, ook wel 'eisend'. Zo van: gebed is als een machine met een knop, duw erop en het resultaat moet eruit rollen, anders doe je het niet goed. Maar dat is geen bidden! Dat heeft toch niets met liefde te maken...

Bidden heeft wel degelijk zin... bidden is in essentie een relatie-aangaan. Met God. Je leert jezelf er ook flink door kennen, en is alleen daarom al zinvol. Bidden is dus luisteren, spreken, vragen, stil-worden... en nog veel meer dan dat.
Ik nodig je uit het gewoon te proberen... iedere dag even stil te worden, te kijken naar Gods voetsporen in de dag, te vragen om hulp, moed, kracht waar nodig, maar ook te luisteren, te danken... met eigen woorden of met woorden die anderen eerder hebben geformuleerd... of met de woorden die Jezus ons leerde in het Onze Vader.
In gebed verbonden.

Mondiale Gebedsdag voor Migranten en Vluchtelingen

Deze dag zal op 18 januari 2015 zijn. Het thema is "Kerk zonder grenzen, Moeder voor alle mensen". Hier kunt U de Nederlandse tekst van de boodschap van Paus Franciscus ter gelegenheid van deze gebedsdag vinden.

Week van Gebed voor de Eenheid

Deze gebedsweek begint ook op 18 januari 2015. Meer informatie kunt u hier vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten