woensdag 9 oktober 2013

Klokkengelui op vreemde tijden...

 Tussengevoegde mededeling - op 9 oktober gaat de middag met als thema "Het zonnelied van Franciscus" niet door! Natuurlijk jammer, maar, wat niet gaat, dat gaat niet. Helaas hebben we niet iedereen kunnen bereiken. Tip voor de volgende keer: laat een correct mailadres of telefoonnummer achter bij aanmelding voor zo'n middag, zodat we u kunnen bereiken.... er is nog nooit eerder zo'n middag uitgevallen, maar nu weten we dus dat contactinformatie wel zo handig is.

Terugkomend op de titel van dit bericht...
Ja, dat klopt, deze week hebben de klokken diverse malen op vreemde tijden geluid. En zullen vandaag weer luiden voor de begrafenis van 11 uur, en na afloop van de Eucharistieviering bij de begeleiding naar het kerkhof.

Wij luiden de klokken altijd, zoals kloosterbezoekers en buren en Brabantse Kluis - bezoekers wel weten, een kwartier vóór de gebedstijden, en een kwartier vóór de H. Mis. Dus, inderdaad, zondagochtend kwart over negen is een normale tijd. Zondagmiddag om tien voor één is dat niet.

Op vreemde tijden luiden kan twee dingen betekenen:
  • De H. Mis is op een andere tijd in verband met een feest, dat kan Pasen zijn of Pinksteren of Hemelvaart of Kerstmis, ik noem maar een paar voorbeelden, of een zuster of meerdere zusters met een jubileum
  • Een zuster is overleden. De klok luidt dan om de zusters naar de kapel te roepen. De klok luidt dan ook een kwartier vóór de begrafenis bij de Eucharistie-viering, én de klok luidt als wij van de kapel uit naar buiten gaan om de zuster te begeleiden naar haar laatste rustplaats op ons kloosterkerkhof. 
Sterven, dat hoort bij het leven. Op hoge leeftijd mogen sterven is, hoe plotseling en verdrietig ook, toch óók een zegen!
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten