woensdag 13 maart 2013

Maart - Habemus Papam


Gebed voor de Paus

Heer, Herder en Leidsman van alle gelovigen,
zie welwillend naar uw dienaar Paus Franciscus,
die Gij hebt aangesteld tot herder over uw kerk.
Schenk hem de genade
door woord en voorbeeld bij te dragen
tot het heil van allen die hij moet leiden
om eens, met de kudde die hem is toevertrouwd,
het eeuwig leven binnen te gaan.
Door Christus onze Heer.

(Gebed uit Katholiek Gebedenboek, blz. 1232)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten